OVER B-CT

B-CT is een onafhankelijk advies en management bureau op het gebied van Communicatie Technologie. B-CT is onafhankelijk van leveranciers en fabrikanten van iCT producten. B-CT richt zich op het leveren van diensten die bijdragen aan de verbetering van iCT diensten in uw bedrijf.

De kernactiviteiten van B-CT zijn:

  • Ontwerp
  • Advies
  • Project management
  • Interim management

iCT

Informatie en Communicatie Technologie met een kleine letter “i” . B-CT focust binnen het iCT werkveld op Communicatie Technologie. 


PRAGMATISCHE AANPAK

Een pragmatische aanpak van projecten staat bij B-CT voorop. B-CT opereert bij voorkeur in zowel een adviserende als projectmanagement rol.

Voorbeeld: B-CT adviseert u tijdens de aankoopfase van een nieuw systeem of een nieuwe dienst. Na selectie van de juiste leverancier, de apparatuur en applicaties, en de opstelling van de juiste Service Level Agreements, begeleidt de B-CT projectmanager de implementatie van de nieuwe dienst, apparatuur en/of applicatie.

Deze aanpak, met een wisselwerking tussen advies en projectmanagement, heeft voor u het voordeel dat:
  • Advies is gebaseerd op praktijkervaring
  • De B-CT projectmanager inhoudelijke kennis heeft van de materie

Een recente reactie van een opdrachtgever na afronding van de inkoop (OFA en Leverancier Selectie) van een nieuwe service begeleid door B-CT: "Goed werk, degelijk, helder en snel!"


DESKUNDIGHEID

B-CT heeft ervaring in zeer uiteenlopende organisaties: Overheden, instellingen in de Gezondheidszorg en in het Bedrijfsleven. 


FLEXIBILITEIT

B-CT past haar werkwijze waar nodig aan aan de cultuur van uw organisatie om in plezierige samenwerking te komen tot een goed eindresultaat.


INTERNATIONAAL

B-CT heeft ervaring met dienstverlening aan multinationals en met grensoverschrijdende projecten. B-CT heeft daardoor ook kennis van, en ervaring met, de telecommunicatiemarkt en telecommunicatieregelgeving in diverse Europese landen. B-CT is gewend te werken in een multinationale omgeving waarbij het goed omgaan met meest minieme cultuurverschillen vaak bepalend zijn voor het welslagen van een project.